Nagy Andrea
mirevagyhajlando@gmail.com
+36 30 381 9515

Nagy Andrea
mirevagyhajlando@gmail.com
+36 30 381 9515

Grigorij Grabovoj tanítása - tudományosan bizonyított elméletének részletei

Hogyan formáljunk kedvező életeseményeket a TUDAT technológiáin keresztül, úgy hogy közben a gondolkodásnak egy hétköznapi módját használjuk fel? Életünk eseményeit irányítani tudjuk. Tudásrendszer, amely a tudat vezérlő erejére építve szellemi fejlődéshez vezet, miközben teremtően, alkotóan és harmonikusan irányítja az eseményeket. 
Grigorij Grabovoj alapvető tudásrendszerének a megismertetése az örök élet és a mindenki megmentése és a harmónikus fejlődés. A szeretet és boldogság technologiájának alkalmazásával, az anyagi javak megteremtése,  az emberi kapcsolatok javítása, pszichológiai megbetegedések javítása, a sikeres üzlethez vezető technikák elsajátítása, a test állagának javítása, a megfiatalítása.  Az irányítás alaklmazása az örök élet a mindenki megmentése és a harmónikus fejlődés érdekében.  
Grabovoj Grigorij Petrovics önéletrajza, a Grabovoj elmélet kialakulása

„Grigorij Grabovoj tanítása az Örök életről”

 „ ..Önnek valamit nagy mennyiségben és gyorsan kell megtalálnia,
pozitív eredményeket kell kapnia, vagy ki kell jönnie valamely problémás helyzetből?
Helyre kell állítania az egészségét vagy valami problémás rendszerekkel küszködik,
és helyes eredményt kell kapnia -> egyszerűen, csak azonnal jöjjön ki a lelke (működési) szintjére. Létezik a lélek mély állapota, ahol egyszerűen ott van a norma állapota, ebben nem lehetnek negatív állapotok. Ez a szint úgy érhető el, hogy van egy kisugárzás a végtelenbe a test bal oldalából a lép környékéről, a hasnyálmirigyből és a szívből kiindulva. Itt evvel létrejön egy csúcsos irányító rendszer. Ezzel a rendszerrel kell belemenni
– mintegy kapcsolódni, ahogy kozmosz terében az űrállomások is teszik – az örök fejlődés nézőpontjából nézve az abszolút normát tartalmazó rendszerrel,  
azaz - ahogy leírtam - egy ragyogóan fénylő térrel, ahol minden folyamat örök.

Akkor azt kapjuk, hogy ez – egy külső szituáció, ami mintegy önökért működik, azaz az irányítás rendszerét normára hozza már csak azért is, mert úgy tűnik helyesen hozzákapcsolódtak. 
Hiszen elegendő a helyes ismerettel rendelkezni, nem szükséges … hiszen ha az út helyes,
nem kell okvetlenül tudni, hogy hol található ez az út,  milyen a talaja, milyen a talaj
mikro-összetétele. Elegendő mindössze azt tudni, hogy ez az út helyes.

És akkor azt kapjuk, hogy az adott technológiában, amit az imént elmondtam, 
ami - G.G. tanítása az örök életről -, az adott szinten, egyszerűen a hozzákapcsolódás útján
az örök fejlődés Egyetlen forrásához, beleértve a közvetlen kapcsolat útját, az Egyetlen Isten Fizikai Testével a normával megtalálva rendelkeznek, a hozzákapcsolódás helyes módját a lélek tevékenységéből, a késztetésből és munkából, valamint a szellemi szint logikai mérlegeléseiből kiindulva. 
Azaz az örökkévalóság technológiájának nézőpontjából,
minden nagyon pontosan behatárolt.   

A lélek tevékenysége - ez a személyiségünk tökéletesen konkrét, pontos szintje.
Tehát a szellemi irányultság, spirituális törekvés – tökéletesen rendelkezik egy térrel, ahova például, a lélek tevékenységének szerkezete
(struktúrája) nem esik már bele, nem ér el.

A logikai szint - itt egyesítő szintként van kifejezve, azaz ez a szint, úgy a lélek tevékenységének szintjén, mint a törekvés szintjén egyaránt megtalálható."

Letölthető anyagok

A tudat  - a létező realitásra való -  ráhatásáról szóló objektív törvénye

 „ Az ortodox tudomány abból indul ki, hogy létezik az objektív fizikai realitás (az un. „ fizikai valóság”).
Ezt az „objektív” realitást én a tudat statikus térszegmenséhez sorolom. Hogy miért pont a statikushoz? Emlékezzünk csak, hogy általánosságban hogyan is jön létre ez a realitás.

Az általunk érzékelt realitás valójában a kollektív tudat terméke. Ez a valóság a különböző
és különálló egyéni tudatok hatalmas mennyiségű elképzeléseinek átlagaként fejlődik ki.
Hiszen minden tudatnak megvannak a saját elképzelései.
Az így kapott elképzelések átlaga már stabilnak bizonyul. Emlékezzenek a pénzfeldobálás tapasztalatára. Ha elég sokszor dobálsz fel pénzérméket akkor, a kapott fejek és írások viszonyszáma eggyel lesz egyenlő (azaz egyforma számú fejet és írást kapunk).
Az átlagolás eredményeként állandóságot kapunk. A keresett viszony egy állandó szám lett.
Pont azért, mert az átlag elképzelés nagyon nagy mennyiségű különböző tudat
elképzelései révén jön létre, ezért az átlagelképzelés stabilnak bizonyul.
Az elképzelés stabilitása az érzékelt valóság képeinek állandóságát jelenti.
Konkrétan a törvények állandóságát is, mint pld. a gravitációét.
És minden állandóság az  statikus állapotot jelent.

Az elmondottak alapján érthető, hogy mi az ortodox tudomány megfigyelési területe.
Ez a tudat statikájára vonatkozó érzékelési rész, amelyet az ortodox tudomány
objektív valóságnak vesz. A megkívánt  realitás elérésének gyakorlata
(adott esetben a rákból való kigyógyulás) azt mutatja, hogy ahogy a kívánság objektíven létezika megértett valóság (a betegsége jelenléte) szintjén, éppúgy létezik a kívánság megvalósítása szintjén (gyógyulás) is. Én a  kívánság megvalósulásához, mint a tudat sajátos – dinamikus formájához viszonyulok. 
A fizikai – azaz a tudat statikus térszegmenséhez tartozó – világ megfigyelt jelenségei, csak egy részét képezik a - a  dinamikus tudatot is  magába foglaló - nagyobb egyetemes világ jelenségeinek. Innen a tudat  - a létező realitásra való-  ráhatásáról szóló objektív törvénye. A gondolatformák cseréje megváltoztatja a realitást.”

Kis ízelítő Vjacseszlav Konyev előadásaiból, aki hűen adja át Grigori Grabovoi® tanításait
és rendszeres tart szemináriumokat Magyarországon.

Részletek: Az időszerkezetének az irányítása, A Szeretet, Örök sejt,

http://vegtelenforras.hu/media/ weboldalon megtekintheted,
amennyiben regisztrálsz az oldalon